Logopeden AS

Erfaring

Har 17 års erfaring som logoped, tidlegare lærar. Lang erfaring frå PPT og som kommunelogoped. Blir leigd inn på Ålesund sjukehus og Nevrohjemmet i Ålesund som ligg under HF. Har avtale med kommunene Ålesund og Sula om kjøp av tjenester som ikkje blir dekka av HELFO.

Kontakt Info

Blir oftast rekviret inn i saker via lege og foreldre. Dette skjer særleg i Sula og Ålesund. Men fleire og fleire tek kontakt sjølv for direkte konsultasjona

 

Kommunene Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund kjøper inn logopedteneste frå meg på barn som treng ekstra logopedisk oppfølging.

 

Vurderingstimar kan bestillast på telefon, SMS eller e-post.

 

E-post: post@Logopeden.as

Telefon: +47 950 62 464

 

Adresse:

Amfi Moa Øst - 4. etasje

Langelandsvegen 51

6010 Ålesund

© Copyright Logopeden AS Bjarte Høydal