Logopeden AS

Logoped Bjarte Høydal

MNLL ÅLESUND OG SUNNMØREArbeider med direkte logoped behandling og konsultasjon på heiltid. Innan for alle logoped disipliner. Stamming, Stemme, Afasi, Dysfagi, Språk og språklyd/dysartri.


Spisskompetanse iforhold til munnmotorisk trening. Gründer av letsip.


Har over 20 års erfaring som logoped, tidlegare lærar. Lang erfaring frå PPT og som kommunelogoped. Blir leigd inn fast på Ålesund sjukehus. Har avtale med Sula kommune om kjøp av tjenester som ikkje blir dekka av HELFO.


Den største kundegruppa er barn, og då særleg med artikulasjons vanskar. Nytta mykje Letsip og orofacialis regulerings terapi på barn med fysisk skeivutvikling eller fare for dette. Veiledar barnehagar, skular og andre på tiltak innan for det logopediske området.


Blir oftast rekviret inn i saker via lege og foreldre. Dette skjer særleg i Sula og Ålesund. Men fleire og fleire tek kontakt sjølv for direkte konsultasjona


Videokonsultasjoner og direkte behandling.


Vurderingstimer kan bestillast på telefon, SMS eller e-post.


© Copyright Logopeden AS Bjarte Høydal