Logopeden AS

Erfaring

Har over 20 års erfaring som logoped, tidlegare lærar. Lang erfaring frå PPT, sjukehus og som kommune logoped. Har avtale med  Sula om kjøp av tjenester som ikkje blir dekka av HELFO.

Kontakt Info

Blir oftast rekviret inn i saker via lege og foreldre. Dette skjer særleg i Sula og Ålesund. Men fleire og fleire tek kontakt sjølv for direkte konsultasjonaVurderingstimar kan bestillast på telefon, SMS eller e-post.


E-post: bjhoydal@gmail.com

Telefon: +47 950 62 464 


Adresse:

Logopeden AS

Amfi Moa Øst - 4. etasje

Langelandsvegen 51

6010 Ålesund

© Copyright Logopeden AS Bjarte Høydal